INVESTICIONO ZLATO MASTERBOX

INVESTICIONI PAKETI MASTERBOX 

Investicioni paket MASTERBOX 1 sastoji se od 4 zlatne poluge od 250g.
Isti je, namenjen najvećim ulagačima koji u svom portfoliu žele imati više istih.

MASTERBOX 2

Investicioni paket MASTERBOX2 sastoji se od dvadeset poluga od 50g.
Investicioni paket MASTERBOX 2, namenjen je velikim ulagačima .

MASTERBOX 3

MASTERBOX 3 sastoji se od deset  zlatnih poluga od 50 g i deset deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50×1 gram ).

Investicioni paket MASTERBOX 3 namenjen je srednjim ulagačima, ali neretko nadje svoje mesto i u portfoliu velikih ulagača.

MASTERBOX 4

MASTERBOX 4 sastoji se od pet zlatnih poluga od 50 g i pet deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50×1 gram ).

MASTERBOX 4, namenjen je ulagacima koji se nalaze na granici izmedju malih i srednjih ulagaca.

MASTERBOX paketi prilagodjeni su zahtevima svih kategorija investitora ( malih, srednjih i velikih ). Prilikom formiranja istih ,uzeti su u obzir najvaziniji aspekti, cenovni aspekt i aspekt prakticnosti.
MASTERBOX paketi , mogu se kreirati i prema Vasem zahtevu.

Zlatne poluge CombiBar 50×1g i 20×1 g namenje su kako malim ulagacima, tako i ulagacima koji sukcesivno vrse alokaciju manjih iznosa novca u ovu investicionu kategoriju.

Investiciono zlato MASTERBOX namenjeno je velikim, srednjim i malim  ulagačima.
Investiciono zlato u formatu MASTERBOX paketa uvozi se prema individualnom zahtevu investitora.