INVESTICIONO ZLATO

U ponudi imamo, visoko standradizovano investiciono zlato , najpoznatijih svetskih proizvodjača plemenitih metala.
Predstavnici smo, koncerna Heraeus u okviru kojih posluju Heraeus, Argor Heraeus i Munze Osterich.

Predstavnici smo i  Švajcarske kompanije Valcambi. Sve kovnice nalaze se na GOOD DELIVERY listi.To predstavlja medjunarodni standard, koji pokazuje da odredjena kovnica, zadovoljava najstrožija pravila poslovanja. Ista se odnose na kvalitet investicionih proizvoda ( čistoću i težinu ).
Prateći zahteve tržišta, kompanije Heraeus i Valcambi, učinile su dostupnim na tržištu nedeljive (zlatne poluge ), deljive investicione proizvode ( deljive zlatne plocice).

prodaja investicionog zlata Investiciono zlato | Prodaja investicionog zlata investiciono zlato 2   prodaja investicionog zlata Investiciono zlato | Prodaja investicionog zlata 12 prodaja investicionog zlata Investiciono zlato | Prodaja investicionog zlata 13 prodaja investicionog zlata Investiciono zlato | Prodaja investicionog zlata 9

 

Investiciono zlato se proizvodi u formi zlatnih poluga i zlatnih dukata.

Zlatne poluge proizvode se u tezinama od 1g ,2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g ,500g i 1000 g.

 

ZLATNA POLUGA 1 gr

Prodaja investicionog zlata.

Zlatne poluge od 1 grama najmanje su investicione poluge od zlata koje se proizvode i nude na tržištu.
Sve zlatne poluge iz naše ponude, pa tako i zlatne poluge od 1 grama,
možete kupitu u Zlatarama GOLD na četiri lokacije u Beogradu.

Finoća zlata : 999.9% (24 karata)

Ukupna masa : 1 g

Čista masa zlata : 1 g (0,032 oz)

 

 

 

ZLATNA POLUGA 2 gr

Specifična izdanja na tržištu plemenitih metala dolaze u formi zlatne poluge od 2 grama.

Prodaja investicionog zlata s robnom markom . Sve zlatnepoluge iz naše ponude, pa tako i zlatne poluge od 2 grama, možete kupitu u Zlatarama GOLD na četiri lokacije u Beogradu.

Finoća zlata : 999.9 % (24 karata)

Ukupna masa : 2 g

Čista tezina zlata : 2 g (0,16 oz)

 

 

ZLATNA POLUGA 5 gr
Budući da površinom nisu veće od prosečne poštanske marke, zlatne poluge od 5 grama spadaju u kategoriju malih,priručnih investicionih proizvoda od zlata. Stoga se njihovo skladištenje može obaviti jednostavno i diskretno čak i u krugu vlastite kuće.
Sve zlatne poluge iz naše ponude, pa tako i zlatne poluge od 5 grama, možete kupitu u Zlatarama GOLD na četiri lokacije u Beogradu.

Finoća zlata : 999.9% (24 karata)

Ukupna masa : 5 g

Čista masa zlata : 5 g (0,16 oz)

 

 

Zlatna poluga 10 gr

Zlatne poluge od 10 grama predstavlja najveće male investicione proizvode plemenitog metala, te predstavljaju dobar izbor za širi krug kupaca.
Sve zlatne poluge iz naše ponude, pa tako i zlatne poluge od 10 grama, možete kupitu u Zlatarama GOLD na četiri lokacije u Beogradu.

Finoća zlata : 999.9 % (24 karata)

Ukupna masa : 10 g

Čista masa zlata : 10 g (0,321 oz)

 

 

Zlatna poluga 20 gr

Na donjoj granici prema srednje velikim investicionim proizvodima od zlata, zlatne poluge od 20 grama predstavljaju odličan izbor za veliki broj kupaca plemenitih metala.

Sve zlatne poluge iz naše ponude, pa tako i zlatne poluge od 20 grama, možete kupitu u Zlatarama GOLD na četiri lokacije u Beogradu.

Finoća zlata : 999.9 % (24 karata)

Ukupna masa : 20 g

Čista masa zlata : 20 g (0,643 oz)

 

Zlatna poluga 50 gr

Među najtraženije zlatne poluge na domaćem i regionalnom tržištu spadaju zlatne poluge od 50 grama.
Odnos veličine i cene kod tih zlatnih poluga je dobro izbalansiran, zbog čega ih rado kupuju veliki i mali ulagači.

Sve zlatne poluge iz naše ponude, pa tako i zlatne poluge od 50 grama, možete kupitu u Zlatarama GOLD na četiri lokacije u Beogradu.

Finoća zlata : 999.9 %

Ukupna masa : 50 g

Čista masa zlata : 50 g (1.60 oz)

 

Zlatna poluge  100 gr
spadaju u kategoriju prelaznih investicionih proizvoda prema velikim polugama.

Proizvođači investicionog zlata , zlatne poluge od 100 grama proizvode i tehnikom kovanja, ali i tehnikom livenja.
Sve zlatne poluge iz naše ponude, pa tako i zlatne poluge od 100 grama, možete kupitu u Zlatarama GOLD na četiri lokacije u Beogradu.

Finoća zlata : 999.9 % (24 karata)

Ukupna masa : 100 g

Čista masa zlata : 100 g (3.215 oz)

 

Zlatna poluga 250 gr

Mada su deo grupe poluga koje iz perspektive velikog broja kupaca možemo uvrstiti u kategoriju većih investicionih proizvoda od zlata, zlatne poluge od 250 grama i dalje su izgledom i merama prilično kompaktne i praktične.
Sve zlatne poluge iz naše ponude, pa tako i zlatne poluge od 250 grama, možete kupitu u Zlatarama GOLD na četiri lokacije u Beogradu.

Finoća zlata: 999.9% (24 karata)

Ukupna masa: 250 g

Čista masa zlata: 250 g (8,037 oz)

 

 

Zlatna poluga 500 gr

Zlatne poluge tezine 500 grama spadaju u red najvećih komercijalnih investicionih proizvoda od zlata. Prodaja zlata u zlatnim polugamaulagačima nudi mogućnost stvaranja kvalitetne imovinske osnove.

Sve zlatne poluge iz naše ponude, pa tako i zlatne poluge od 500 grama, možete kupitu u Zlatarama GOLD na četiri lokacije u Beogradu.

Finoća zlata : 999.9% (24 karata)

Ukupna masa : 500 g

Čista masa zlata : 500 g (16.075 oz)

 

Zlatna poluga 100 gr

Najveće u ponudi, zlatne poluge tezine 1000 grama ili 1 kilogram predstavljaju izvrstan izbor za velike ulagače.
Odnos cene grama čistoga zlata kod zlatnih poluga od 1000 grama je najpovoljniji. Uprkos velikoj tezini, poluge od jednog kilograma su kompaktne i diskretne.
Sve zlatne poluge iz naše ponude, pa tako i zlatne poluge od 1000 grama, možete kupitu u Zlatarama GOLD na četiri lokacije u Beogradu.

Finoća zlata : 999.9 % (24 karata)

Ukupna masa : 1000 g

Čista masa zlata : 1000 g (32,15 oz)

 

Prodaja investicionog zlata u formatu zlatnih poluga zlatnih dukata  vrši se u poslovnicama Zlatara Gold u Beogradu..

Proces kupovine je jednosavan i diskretan.

Plaćanje možete izvršiti gotovinskim plaćanjem ili uplatom na nas tekući račun.

INVESTICIONO ZLATO OD 1G

Prateći preferencije i zahteve tržišta, kompanije Heraeus i Valcambi, učinili su raspoloživim na tržištu, deljive investicione proizvode ,pod nazivom Multicard ( Heraeus ) i Combibar ( Valcambi).

investiciono zlato prodaja investicionog zlata Investiciono zlato | Prodaja investicionog zlata 11investiciono zlato prodaja investicionog zlata Investiciono zlato | Prodaja investicionog zlata 4 e1505750764815 investiciono zlato prodaja investicionog zlata Investiciono zlato | Prodaja investicionog zlata 12investiciono zlato prodaja investicionog zlata Investiciono zlato | Prodaja investicionog zlata 7 e1505750618151investiciono zlato prodaja investicionog zlata Investiciono zlato | Prodaja investicionog zlata 13

Investicione poluge Multicard i Combibar, ističu praktičnost u prvi plan. Ove investicione jedinice su kompaktne i izuzetno prefinjenog dizajna.
Koncipirane su na taj način, da se svaki deo jedinice može odvojiti od ostatka iste.
Zlatne poluge Multicard i Combibar, zauzimaju značajno mesto u investicionom portfoliju malih, srednjih i velikih ulagaca.

Prodaja investicionog zlata od 1g u formatu Multicard i Combibar , obavlja se u poslovnicama Zlatara Gold, na četiri lokacije  u Beogradu.

Investiranje u zlato, razlikuje se od ostalih oblika investicija . Cilj svakog investiranja, jeste da se novac  posle odredjenog vremenskog perioda vrati u uvećanom iznosu.

Kada je u pitanju ulaganje u zlato, investicioni  cilj , nije da se ostvari zarada, vec da se sacuva kupovna moc novca. Cinjenica je , da ni jedna valuta nije u dovoljnoj meri otporna na valutne rizuke.Tj. ne vredi isto na pocetku i na kraju godine . Cene svih dobara u   osetnom  su  porastu.  Cena zlata ima intenciju rasta posmatrano kroz duzi vremenski period. Ako je rast cene zlata, veci od stope inflacije u posmatranom periodu u tom slucaju ostvarice se i zarada. Stvarna zarada predstavlja razliku izmedju  vrednosti za koju je porasla cena zlata i stope inflacije u posmatranom periodu.

Svaka zlatna poluga na sebi ima utisnute zaštitne elemente:
Naziv proizvodjča, logo proizvodjača, tačnu težinu, čistoću i identifikacioni broj koji je jedinstven u svetu.

Uz svaku kupljenu zlatnu polugu, dobijate medjunarodni sertifikat.
Isti, potvrdjuje autentičnost zlatne poluge i potvrdjuje sve zaštitne elemente koji su utisnuti na njoj.

Medjunarodni sertifikat potpisan je od strane Evropske kontrolne institucije Ruffoni.

Prilikom kupovine investicionog zlata dobijate i naš sertifikat. Isti, Vam omogućava, da na Vaš zahtev, možete da nam vratite investicionu jedinicu i da na taj način ostvarite minimalnu razliku izmedju kupovne i prodajne cene.

Diskretna i pouzdana prodaja zlatnih poluga i prodaja investicionog zlata u Zlatarama GOLD,
s višegodišnjom tradicijom garntuje vam kvalitet, pouzdanost i sigurnost.
Prodaja zlatnih polugaprodaja investicionog zlata  kao i prodaja dukata prestavlja našu dugogodišnju specijalnost na tržištu.
Prodaja investicionog zlata i prodaja zlatnih poluga obavlja se transparentno, sigurno i pouzdano. Privatnost i diskrecija deo su naše višegodišnje tradicije…

prodaja investicionog zlata prodaja investicionog zlata Investiciono zlato | Prodaja investicionog zlata investiciono zlato prodaja investiciono zlato